Thư của Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Bắc Son nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Thư của Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Bắc Son nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Cập nhật 11:17 25/11/2014
Ngày 18 tháng 11 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã viết thư gửi các Thầy giáo, Cô giáo, Cán bộ quản lý và Công nhân viên các Trường của Ngành Thông tin và Truyền thông nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Chi tiết